Elke groep 8 leerling het juiste advies

Sinds 2015 is het advies van de basisschool beslissend voor plaatsing van de groep 8 leerlingen in het voortgezet onderwijs. De score op de CITO-eindtoets telt daarbij in principe niet meer mee, waardoor de beoordeling van de docent zeer belangrijk is geworden voor een bindend schooladvies. De leerkracht is geschikt voor deze taak, zij kent haar leerlingen en weet hun sterke kanten en valkuilen. Toch is het vaak een lastige beslissing, die deels gebaseerd is op een onderbuik gevoel. De bijdrage van een intelligentieonderzoek (IQ test) ter onderbouwing van een juist schooladvies blijkt hiervoor een uitmuntend instrument. Onderzoek naar andere factoren kan ook nog van belang zijn bij het maken van de juiste niveau keuze; heeft een leerling last van faalangst of weinig zelfvertrouwen? Factoren die invloed hebben op de te verwachten prestaties van een leerling. Wij van VO-Schooladvies zijn onafhankelijk en geven advies welk onderwijsniveau passend is. Dit advies baseren wij op de intelligentie en sociaal emotionele factoren van elke individuele leerling. Met de resultaten kan de docent een nog beter schooladvies geven aan haar leerlingen en dit ook onderbouwen. Dit kan helpen om discussies tussen ouders en leerkracht over het gegeven schooladvies te voorkomen of oplossen. Onze onderzoeken kunnen ook als second opinion gebruikt worden om twijfels weg te nemen.
Go to De testen

De testen

VO-Schooladvies gebruikt enkel COTAN goedgekeurde onderzoeksinstrumenten. Hier leest u welke.

Go to Wat is intelligentie?

Wat is intelligentie?

Altijd al willen weten wat er met intelligentie wordt bedoeld en wat een IQ test eigenlijk meet. Hier vind je meer informatie

Go to Onze tarieven

Onze tarieven

Wat kost een intelligentie onderzoek, eventueel met aanvullend sociaal emotioneel onderzoek. Vind hier onze pakket aanbiedingen.

Go to Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wij zijn het zeer gemotiveerde team achter VO-Schooladvies. Wie zijn wij, klik hier.

In de media

wilt u meer informatie!?